Witamy w naszych progach

Ośrodek Duchowości i Kultury w Lądzie

„Wiara i rozum (Fides et ratio) – napisał w 1998r. św. Jan Paweł II – są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek – poznając Go i miłując – mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie (por. Wj 33, 18; Ps 27 [26].

Ośrodek Duchowości i Kultury w Lądzie, który powstał w 2016 roku chce być takim miejscem, w którym każdy człowiek dobrej woli, pragnie na tych dwóch skrzydłach odkrwać prawdę o Bogu, świecie i samym sobie.