CORDON MODLITWY

Pan Bóg zaprasza, a my się modlimy.

Myśląc o powołaniach kompletujemy grono osób, które modli się za młodych, aby mieli odwagę i siłę, by odpowiadać na Boże wezwanie i kroczyć za Chrystusem w „butach ks. Bosko”. Inicjatywa dla dorosłych nazywa się „CORdon modlitwy Dorosłych za Młodych” w intencji powołań do naszego zgromadzenia, konkretnie do Inspektorii Pilskiej. Tutaj dowolną tajemnicą różańca świętego modli się każdego dnia do końca sierpnia 2023 roku już ponad pół tysiąca osób!

Analogiczna modlitwa trwa w akcji „Młodzi dla Młodych”, tyle że młodzież modli się w trzech intencjach: za tych, którzy uczestnicą w tym przedsięwzięciu, za całą młodzież salezjańską i oraz powołania do rodziny salezjańskiej. Wierzymy, że modlitwa wyda plon już w najbliższych latach i nie będziemy musieli zmagać się z widmem pustawych seminariów. Pan Bóg wzywa do szczególnej służby w Kościele wiele osób, ale w otaczającym nas świecie odpowiedzieć na zaproszenie, choć pochodzi ono od samego Pana Boga, jest ekstremalnie trudno. Dlatego otaczamy młodych kordonem modlitwy!

Prosimy dołącz do naszych inicjatyw pisząc na adres: odiklad@gmail.com
W tytule maila napisz: „kordon” oraz w treści „dla dorosłych” lub „dla młodych” oraz imię, nazwisko i jeśli chcesz telefon kontaktowy.
Dobry Bóg wynagrodzi Wam poświęcony czas.

Wiara i rozum (Fides et ratio) są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek – poznając Go i miłując – mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie”

Jeśli chcesz

W naszym domu zakonnym mieszka wielu kapłanów, dlatego możemy odprawić i Twoją intencję Mszy św. Jeśli chcesz, to napisz do nas, a my poinformujemy Ciebie o dacie odprawienia Twojej intencji.

Naszą działalność możesz wesprzeć również finansowo wpłacając Twoją ofiarę na nr konta: ODiK Ląd 68 1600 1084 1844 5347 2000 0003   z dopiskiem wspomagam ODiK