Razem w Lądzie

Razem w Lądzie pod okiem salezjanów

Termin różnych spotkań małżeńskich i rodzinnych w Lądzie:

  • 15 – 17 stycznia 2021: spotkanie dla małżeństw z dziećmi po warsztato – rekolekcjach
  • 1 – 4 kwietnia 2021: Pascha w Lądzie dla całych rodzin (brak miejsc)
  • 2 – 6 czerwca 2021: Rodziny w Lądzie